top of page
keuken kl_706176940.jpg
Ilustratie achtergrond.jpg

Privacy verklaring

Valentino Someren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Valentino Someren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ilustratie achtergrond.jpg
Valentino-bella-italia-restaurant.jpg

Italiaanse gastronomie

Welke gegevens verzamelen wij?

Valentino Someren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze website, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en IP-adres


Waarom verwerken wij deze gegevens?

Valentino Someren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Rechtsgrond voor de verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:

  • Toestemming: Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

  • Uitvoering van een overeenkomst: Voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.

  • Wettelijke verplichting: Indien wij gehouden zijn om persoonsgegevens te verwerken vanwege een wettelijke verplichting.


Delen van gegevens met derden
Valentino Someren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijnen
Valentino Someren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die zijn verkregen via contactformulieren: 1 jaar na laatste contact.
Gegevens voor facturatie en administratie: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valentino Someren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@valentino-someren.nl.

Beveiliging van uw gegevens
Valentino Someren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@valentino-someren.nl.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@valentino-someren.nl
Telefoon: 0493 - 782 789
Adres: Wilhelminaplein 32, 5711 EL Someren


Valentino Someren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2024.

Valentino Someren, italiaans restaurant in Someren
  • Facebook
bottom of page